بازگشت به لیست مقالات » | یکشنبه 21 بهمن 1397 در ساعت 4 : 51 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

روشهای مختلف بستن پیچ

1)روش کنترل گشتاور: 

 در این روش بستن پیچ توسط کنترل مقدار گشتاورانجام میشود و اغلب به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار میگیرد.

مزایا  و معایب :

کنترل بسته شدن و انجام عملیات آسان است.

 نظر به اینکه مقدارگشتاور تغییری به واسطه طول پیچ پیدا نمیکند استاندارد سازی  آن آسان است.

 پراکندگی نوار کشش محوری پهن بوده و کارایی پیچ پایین است.

2)روش زاویه چرخشی :   

 در این روش بستن پیچ توسط زاویه کنترل میشود .پیچ تا زاویه معین سفت می  شود . به همراه یک گشتاور کافی و مناسب.

مزایا و معایب:

 هنگامیکه پیچ ها در محدوده تغییر شکل پلاستیک بسته میشوند.پراکندگی کشش محوری کم بوده و کاربرد این روش آسان است.     

 نظر به اینکه سفت کردن بیش از نقطه تسلیم (ماورای نقطه تسلیم) خواهدبود ،محدودیتی در اعمال نیروی اضافی روی اتصال رزوه دار و دوباره سفت کردن آن خواهیم داشت.

   معین کردن زاویه سفت کردن مشکل است.

3)روش کنترل شیب گشتاور :

 پیچ از یک نقطه نسبی تا رسیدن به نقطه تسلیم بسته میشود .یک مدار الکترونیکی محاسبه مقدار زاویه و گشتاور را انجام میدهد.

مزایا و معایب:

 نظر به اینکه پهنای  پراکندگی کشش محوری کوچک میباشد کارایی اتصال پیچ بالا خواهد بود.

 بازرسی خود پیچ امکان پدیر است.

سفت کردن به ماوراءنقطه تسلیم خواهد رفت لذا تجهیز سفت کردن گرانبها و پر هزینه خواهد بود .

 در موارد تعمیراتی این روش قابل اجرا نخواهد بود.

4)روش اندازه گیری مقدار ازدیاد طول 

 در این روش بستن پیچ توسط ازدیاد طول پیچ را که بواسطه کشش پیچ بوجود آمده است ،کنترل میشود. ازدیاد طول متوسط میکرومتر ،التراسونیک و یا توسط یک مانومتر اندازه گیری میشود.

مزایا و معایب: 

  پراکندگی پیچها خیلی کوچک است. بستن در محدوده الاستیک امکانپذیراست. کارایی اتصال پیچ بالاست. بارگذاری اضافه و بستن دوباره امکان پذیر  است.اندازه مشخصی از انتهای پیچ مورد نیاز است. هزینه بستن بالاست.

 بولت تنشنر

5)روش بارگذاری

 در این روش هنگامیکه مقدار معینی بار کششی به پیچ اعمال می شود. بسته شدن توسط بار اعمالی به پیچ کنترل می شود.

مزایا و معایب :

کشش محور میتواند مستقیما و بی درنگ کنترل شود 

تنش پیچی برای پیچ تولید نخواهد شد.

 تجهیز بستن و پیچها به صورت مخصوص ساخته میشوند.

 هزیته بالاست.

بولت تنشنر

6)روش گرم کردن

 در این روش پیچ به منظور ایجاد ازدیاد طول گرم میشود.بسته شدن توسط اندازه گیری حرارت کنترل میشود. 

مزایا و معایب :

فضا و نیرو جهت بستن مورد نیاز نمیباشد.

نسبت معین و درستی بین گرما و کشش محوری وجود ندارد.

کنترل تنظیم دما مشکل است.

 

روشهای مختلف بستن پیچ

روشهای مختلف بستن پیچ

روشهای مختلف بستن پیچ 1)روش کنترل گشتاور:   در این روش بستن پیچ توسط کنترل مقدار گشتاورانجام میشود و اغلب به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار میگیرد. مزایا  و معایب : کنترل بسته شدن ...

پنوماتیک چیست؟

پنوماتیک چیست؟

پنوماتیک چیست؟ پنوماتیك یكی از انواع انرژی هایی است كه در حال حاضر از ان استفاده زیادی در انواع صنایع می شود و می توان گفت امروزه كمتر كارخانجات یا مراكز صنعتی را می توان دید كه از پنوماتیك استفاده ن ...

بولت تنشنر چیست و چگونه کار میکند

بولت تنشنر چیست و چگونه کار میکند

بولت تنشنر چیست؟ بولت تنشنر ها (Bolt Tensioner) ابزاری هستند که برای بستن پیچ و مهره های بزرگ به نحو درست به کار گرفته می شوند. استفاده از بولت تنشنر بسیار ساده است و همچنین به دلیل کارآیی بالا ...

expand_less