بولت تنشنر دو طبقه KHS

بولت تنشنر دوطبقه KTH

گسترده وسیعی از پیچها ازM8 تا M100 قابلیت بسته شدن با این مدل را دارند. هر کشنده به همراه سوکت های اشاره شده و ابزار مهره گردان ارائه میشوند.

 مزایای استفاده از بولت تنشنرهای شرکت کاچار ابزار:

 • تنوع در سوکتها جهت افزایش کارایی و کاهش هزینه 
 • سهولت در استفاده وصرفه جویی در زمان 
 • ارائه غلاف مهره به تعداد سوکتهای هر مدل به عنوان هدیه
 • پوشش ضد سایش و خوردگی
 • طراحی منحصر به فرد
 • زمان تحویل سریع
 • گارانتی معتبر
 • دارای تایید و گواهی تست عملکرداز پژوهشکده رازی
 • امکان استفاده در فضاهای محدود
 • امکان استفاده از پمپهای دستی و برقی 

در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﻀــﺎ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮو به پیچ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ.اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﺧﻮدﮐﺎرو پیستون دو ﯾﺎ ﺳـــــﻪ ﻃﺒﻘﻪ و ﺳـــــﻮﮐﺖ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر داروﺟﻮد دارد.اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺎ دو ﭘﺎﯾﻪ و سه تا ﭘﻨﺞ ﺳـــﻮﮐﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺴـــﺘﻦ ﻣﻬﺮه ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي و ﺷﺶ ﮔﻮش ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
برای یراورد قیمت بولت تنشنر ،سفارش وخرید انواع بولت تنشنر با مشاورین شرکت تماس بگیرید

دانلود کاتالوگ کاچار ابزار

بولت تنشنر دو طبقه KHS
 • توضیحات
 • مشخصات فنی
 • دانلود کاتالوگ
 • نظرات کاربران

ﺑﻮﻟﺖ ﺗﻨﺸــــــــﻨﺮ اﺑﺰار ﻣﺨﺼــــــــﻮص ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدن ﭘﯿﭻ ﻫﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺴــــﺎس ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. استفاده از ابزار بولت تنشنر علاوه بر سرعت عمل ﺑبسیار بالا ،کیفیت پروفیل مهره و پیچ  را حین فرآیند بستن حفظ نموده و به عنوان روش اصولی و ایمن ، جای خود را در اکثر صنایع پیشرو باز کرده است .ابزار ارایه شده در دو تیپ که تیپ دو طبقه آن برای اولین بار در کشور تولید شده است که اکثر کاربردهای کاری را پوشش می دهند .علاوه بر اینکه هر نوع ابزار سفارشی دیگر نیز قابل ارایه در کمترین زمان و هزینه نسبت به نمومه های مشابه میباشد.

 

در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﻀــﺎ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ.اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﺧﻮدﮐﺎرو دو ﯾﺎ ﺳـــــﻪ ﻃﺒﻘﻪ و ﺳـــــﻮﮐﺖ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر داروﺟﻮد دارد.اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺎ دو ﭘﺎﯾﻪ و ﭘﻨﺞ ﺳـــﻮﮐﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺴـــﺘﻦ ﻣﻬﺮه ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي و ﺷﺶ ﮔﻮش ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

دانلود کاتالوگ کاچار ابزار

محصولات مرتبط

expand_less