بولت تنشنر یک طبقه KTS

بولت تنشنر یک طبقهKTS

گستره وسیعی از پیچ ها از M8 تا M100 قابلیت باز شدن با این مدل را دارند هر کشنده به همراه سوکت های اشاره شده و ابزار مهره گردان ارائه میشوند. در صورت نیاز،سوکت ها برای پیچ نیز ساخته میشوند.

bolt tensioning

مزایای استفاده از بولت تنشنر های شرکت کاچار ابزار:

 • تنوع در سوکتها جهت افزایش کارایی و کاهش هزینه 
 • سهولت در استفاده وصرفه جویی در زمان 
 • ارائه غلاف مهره به تعداد سوکتهای هر مدل به عنوان هدیه
 • پوشش ضد سایش و خوردگی
 • طراحی منحصر به فرد
 • زمان تحویل سریع
 • گارانتی معتبر
 • دارای تایید و گواهی تست عملکرداز پژوهشکده رازی
 • امکان استفاده در فضاهای محدود
 • امکان استفاده از پمپهای دستی و برقی 

شرکت کاچار ابزار(نپنا) با در نظر گرفتن نیاز صنایع نفت و پترو شیمی و سایر صنایع سنگین ابزار الات مدرن و به روز در محدود کاربرد ، بستن و باز کردن انواع پیچها ، اقدام به تولید ابزاری بسیار کارا به نام بولت تنشنر نموده است .

 

دانلود کاتالوگ کاچار ابزار

بولت تنشنر یک طبقه KTS
 • توضیحات
 • مشخصات فنی
 • دانلود کاتالوگ
 • نظرات کاربران

ﺑﻮﻟﺖ ﺗﻨﺸــــــــﻨﺮ اﺑﺰار ﻣﺨﺼــــــــﻮص ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدن ﭘﯿﭻ ﻫﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺴــــﺎس ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. استفاده از ابزار بولت تنشنر علاوه بر سرعت عمل ﺑﻮﻟﺖ ﺗﻨﺸــــــــﻨﺮ اﺑﺰار ﻣﺨﺼــــــــﻮص ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدن ﭘﯿﭻ ﻫﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺴــــﺎس ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.بسیار بالا ، کیفیت پروفیل و ماده پیچ و مهره را حین فرآیند بستن حفظ نموده و امروز به عنوان روش اصولی و ایمن ، جای خود را در اکثر صنایع پیشرو باز کرده است .ابزار ارایه شده در دو تیپ که تیپ دو طبقه آن برای اولین بار در کشور تولید شده است که اکثر کاربردهای کاری را پوشش می دهند .علاوه بر اینکه هر نوع ابزار سفارشی دیگر نیز قابل ارایه در کمترین زمان و هزینه نسبت به نمومه های مشابه میباشد.

بولت تنشنر یک طبقه : M100 ﺗﺎ M8 ﮔﺴـــــــــﺘﺮه وﺳﯿﻌﯽ از ﭘﯿﭻ ﻫﺎ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺴـــــﺘﻨﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪل را دارﻧﺪ.ﻫﺮ ﮐﺸﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻮﮐﺖ ﻫﺎي اﺷﺎره ﺷﺪه و ﻣﻬﺮه ﮔﺮدان اراﯾﻪ ﻣﯿﺸـــــــﻮﻧﺪ.در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎزاﻧﺪازه ﺳـــــﻮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﯿﭻ ﻫﺎي اﯾﻨﭽﯽ ﻧﯿﺰ ﺳـــــﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

 

Small to Big

The HTS tensioner is specially designed to tighten small bolts ( s t a r t i n g w i t h M 8 ) . However, it can also tighten large bolts. It’s design also tolerates possible geometric faults in the assembly parts.

دانلود کاتالوگ کاچار ابزار

محصولات مرتبط

expand_less